summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2017-09-27Avoid incorrect GOPATH in check()Jon Gjengset
2015-12-15dependency typoJon Gjengset
2015-12-15Move notification-daemon to optdependsJon Gjengset
2015-09-28New version pushed with support for UTF-8 subjectsJon Gjengset
2015-06-08FirstJon Gjengset