summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
3 daysupstream updatebeelzebud
5 daysupstream updatebeelzebud
11 daysupstream updatebeelzebud
2021-09-07upstream updatebeelzebud
2021-09-04upstream updatebeelzebud
2021-08-31upstream updatebeelzebud
2021-08-28upstream updatebeelzebud
2021-08-27upstream updatebeelzebud
2021-08-22upstream updatesbeelzebud
2021-08-21upstream updatebeelzebud
2021-08-20upstream updatebeelzebud
2021-08-14upstream updatebeelzebud
2021-08-11upstream updatebeelzebud
2021-08-03upstreambeelzebud
2021-07-27upstreambeelzebud
2021-07-24upstream pulled 307beelzebud
2021-07-22upstreambeelzebud
2021-07-19upstreambeelzebud
2021-07-18upstreambeelzebud
2021-07-18upstreambeelzebud
2021-07-18upstream updatebeelzebud
2021-07-17upstream updatesbeelzebud
2021-07-04upstream updatesbeelzebud
2021-06-29upstream updatesbeelzebud
2021-05-28upstream updatesbeelzebud
2021-05-19upstream updatebeelzebud
2021-05-18code cleanupbeelzebud
2021-05-18added upsream url and infobeelzebud
2021-05-16small cleanupbeelzebud
2021-05-16Initial commit for Hypseus-singe on archlinuxbeelzebud