summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2016-11-05v1.2isundil
2016-10-30updated revisionisundil
2016-10-26v1.1.1isundil
2016-10-23added testsisundil
2016-10-23removed unit testsisundil
2016-10-23update versionisundil
2016-08-16update versionisundil
2016-08-15increased versionisundil
2016-07-31updated version numberisundil
2016-07-23updated version (v1.0b2 RC)isundil
2016-07-14Fix install permissionsisundil
2016-07-10Initial commitisundil