summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-03-08Add kolide-git to .gitignoreTony Lambiris
2019-03-08Version bumpTony Lambiris
2019-02-16Version bumpTony Lambiris
2019-02-05Version bumpTony Lambiris
2018-12-30Version bumpTony Lambiris
2018-11-11Version bumpTony Lambiris
2018-09-03Version bumpTony Lambiris
2018-08-28Version bumpTony Lambiris
2018-07-06Version bumpTony Lambiris
2018-04-14Version bumpTony Lambiris
2018-03-29Version bumpTony Lambiris
2017-11-19Update to reflect new fleet repoTony Lambiris
2017-03-26UpdateTony Lambiris
2016-12-11Version bumpTony Lambiris
2016-10-19Dont export variablesTony Lambiris
2016-10-01Variable clean upTony Lambiris
2016-10-01PKGBUILD clean upTony Lambiris
2016-09-30Initial commitTony Lambiris