summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2024-07-01v2.83.0Serge K
2024-06-01export UV_USE_IO_URING=0Serge K
2024-05-29disownSerge K
2024-05-20v2.81.2Serge K
2024-05-20v2.81.1Serge K
2024-05-15upg(ledger-live): 2.80.0-1Serge K
2024-04-25upg(ledger-live): 2.79.1-1Serge K
2024-04-19upg(ledger-live): 2.79.0-1Serge K
2024-02-26upg(ledger-live): 2.77.2-1Serge K
2024-01-24upg(ledger-live): 2.75.0-1Serge K
2024-01-04upg(ledger-live): 2.73.1-1Serge K
2023-12-14upg(ledger-live): 2.73.0-1Serge K
2023-11-15upg(ledger-live): 2.71.1-1Serge K
2023-11-09upg(ledger-live): 2.71.0-1Serge K
2023-09-28upg(ledger-live): 2.69.0-1Serge K
2023-09-12upg(ledger-live): 2.68.1-1Serge K
2023-08-24feat(ledger-live): use sha instead of tagSerge K
2023-08-18upg(ledger-live): 2.66.0-1Serge K
2023-07-22upg(ledger-live): 2.64.2-1Serge K
2023-07-19upg(ledger-live): 2.64.1-1Serge K
2023-07-19upg(ledger-live): 2.64.0-1Serge K
2023-06-28upg(ledger-live): 2.62.2-1Serge K
2023-05-29upg(ledger-live): 2.60.0-1Serge K
2023-05-25fix(ledger-live): revert back to fnmSerge K
2023-05-16feat(ledger-live): use proto toolchain managerSerge K
2023-05-10upg(ledger-live): 2.58.0-1Serge K
2023-04-18upgpkg: ledger-live 2.57.0-1Serge K
2023-03-19upgpkg: ledger-live 2.55.0-1Serge K
2023-03-06fix: ledger-live fnm use in buildSerge K
2023-03-02upgpkg: ledger-live 2.54.0-1Serge K
2023-02-19upgpkg: ledger-live 2.53.2-1Serge K
2023-02-08upgpkg: ledger-live 2.53.1-1Serge K
2023-01-31upgpkg: ledger-live 2.52.0-3Serge K
2023-01-31upgpkg: ledger-live 2.52.0-2Serge K
2023-01-31upgpkg: ledger-live 2.52.0-1Serge K
2023-01-29upgpkg: ledger-live 2.52.0-1Serge K
2022-12-22upgpkg: ledger-live 2.51.0-4Serge K
2022-12-10fix: ledger-live clone folderSerge K
2022-12-09feat: ledger-live check git-revSerge K
2022-12-09upgpkg: ledger-live 2.51.0-1Serge K
2022-12-07fix: ledger-live install folderSerge K
2022-11-30upgpkg: ledger-live 2.50.0-1Serge K
2022-11-13fix: ledger-live copy filesSerge K
2022-11-12feat: ledger-live use fnm & gitSerge K
2022-10-30upgpkg: ledger-live improve *.desktopSerge K
2022-10-29upgpkg: ledger-liveSerge K
2022-10-29upgpkg: ledger-live 2.49.2-3Serge K
2022-10-29upgpkg: ledger-live 2.49.2-2Serge K
2022-10-28upgpkg: ledger-live 2.49.2-1Serge K
2022-10-27upgpkg: ledger-live 2.49.1-1Serge K