summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
8 dayskernel release 6.1.21Jeka
12 dayskernel release 6.1.20Jeka
2023-03-13kernel release 6.1.19Jeka
2023-03-08kernel release 6.1.15Jeka
2023-02-25kernel release 6.1.14Jeka
2023-02-10kernel release 6.1.11Jeka
2023-02-06kernel release 6.1.10Jeka
2023-02-06kernel release 6.1.10Jeka
2023-02-02kernel release 6.1.9Jeka
2023-01-26add patchesJeka
2023-01-24kernel release 6.1.8Jeka
2023-01-19kernel release 6.1.7Jeka
2023-01-15kernel release 6.1.6Jeka
2023-01-12kernel release 6.1.5Jeka
2023-01-12kernel release 6.1.5Jeka
2023-01-07kernel release 6.1.4Jeka
2023-01-05fix patchesJeka
2023-01-04kernel release 6.1.3Jeka
2022-12-31kernel release 6.1.2Jeka
2022-12-22kernel release 6.1.1Jeka
2022-12-15Update description packageJeka
2022-12-15Change description and change dependsJeka
2022-12-12release kernel 6.1Jeka
2022-12-10release kernel 6.0.12Jeka
2022-12-03reknel release 6.0.11Jeka
2022-11-26kernel release 6.0.10Jeka
2022-11-16kernel release 6.0.9Jeka
2022-11-11kernel release 6.0.8Jeka
2022-11-03kernel release 6.0.7Jeka
2022-11-03fix optdependsJeka
2022-11-03add optdependsJeka
2022-10-31update configJeka
2022-10-29kernel release 6.0.6Jeka
2022-10-28update package descriptionJeka
2022-10-28update package descriptionJeka
2022-10-28update package descriptionJeka
2022-10-28add replacesJeka
2022-10-26add patches to gitJeka
2022-10-26update checksumsJeka
2022-10-26add arch patchesJeka
2022-10-26release kernel 6.0.5Jeka
2022-10-26release kernel 6.0.4Jeka