summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-01-100.2.1Joaquin (Pato) Decima
2021-12-22fix dependsJoaquin (Pato) Decima
2021-12-220.2.1Joaquin (Pato) Decima
2021-04-30Update to v0.1.1Joaquin (Pato) Decima
2021-03-25Update v0.1.0Joaquin (Pato) Decima
2021-01-11Update v0.0.6Pato
2021-01-11Update v0.0.5Pato
2020-12-15Update v0.0.4Pato
2020-12-01Update to 0.0.3joaquin (Pato) Decima
2020-11-29fix folder problemsjoaquin (Pato) Decima
2020-11-28Se agrega md5sumjoaquin (Pato) Decima
2020-11-27Add Skipjoaquin (Pato) Decima
2020-11-27Fix depencias namejoaquin (Pato) Decima
2020-11-27Inicialjoaquin (Pato) Decima