summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-12-04add aarch64 as archhaawda
2020-01-21updatehaawda
2020-01-08updatehaawda
2020-01-05updatehaawda
2019-09-03small fixhaawda
2019-09-02updatehaawda
2018-09-15quote variableshaawda
2017-10-22updatehaawda
2017-08-05take back last changehaawda
2017-08-05fixed shasumhaawda
2016-11-21updateStefan Husmann
2016-10-01updateStefan Husmann
2016-09-28updateStefan Husmann
2016-09-19updateStefan Husmann
2016-09-08removeStefan Husmann
2016-09-07update, change md5sums tu sha256sumsStefan Husmann
2016-08-01updateStefan Husmann
2015-06-09initial versionStefan Husmann