summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-04-03v135.2Dmytro Meleshko
2022-04-01v135.1Dmytro Meleshko
2022-01-27disable the android subproject when buildingDmytro Meleshko
2021-11-25v135Dmytro Meleshko
2021-11-02v134.1Dmytro Meleshko
2021-10-27v134Dmytro Meleshko
2021-10-17v133Dmytro Meleshko
2021-10-16v132Dmytro Meleshko
2021-09-13v131Dmytro Meleshko
2021-08-16v130Dmytro Meleshko
2021-08-05v129.2Dmytro Meleshko
2021-07-29v129.1Dmytro Meleshko
2021-07-29v129Dmytro Meleshko
2021-07-18v128.1Dmytro Meleshko
2021-07-12v128Dmytro Meleshko
2021-06-30v127.2Dmytro Meleshko
2021-06-26v127.1Dmytro Meleshko
2021-06-25v127Dmytro Meleshko
2021-03-29v126.2Dmytro Meleshko
2021-03-06v126.1Dmytro Meleshko
2021-03-05v126Dmytro Meleshko
2021-02-20v125.1Dmytro Meleshko
2021-02-16v125Dmytro Meleshko
2021-02-08v124.1Dmytro Meleshko
2021-02-07v124Dmytro Meleshko
2021-01-21v123.1Dmytro Meleshko
2021-01-20v123Dmytro Meleshko
2020-12-31add make dependency on alsa-libDmytro Meleshko
2020-12-30v122.1Dmytro Meleshko
2020-12-23v122Dmytro Meleshko
2020-12-15v121.4Dmytro Meleshko
2020-12-15v121.3Dmytro Meleshko
2020-12-09v121.2Dmytro Meleshko
2020-12-09v121.1Dmytro Meleshko
2020-12-06v121Dmytro Meleshko
2020-12-06v120.5Dmytro Meleshko
2020-12-04v120.4Dmytro Meleshko
2020-12-03v120.3Dmytro Meleshko
2020-12-02v120.2Dmytro Meleshko
2020-12-02v120.1Dmytro Meleshko
2020-12-01v120Dmytro Meleshko
2020-11-29v119Dmytro Meleshko
2020-11-28v118Dmytro Meleshko
2020-11-25v117.1Dmytro Meleshko
2020-11-25v117Dmytro Meleshko
2020-11-25v116Dmytro Meleshko
2020-11-19v115Dmytro Meleshko
2020-11-17v114.2Dmytro Meleshko
2020-11-17v114.1Dmytro Meleshko
2020-11-17v114Dmytro Meleshko