summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-10-26Update to 2.74.3Nicola Murino
2021-12-12Update to 2.74.2Nicola Murino
2021-11-01Update to 2.74.1Nicola Murino
2021-08-27Update to 2.74.0Nicola Murino
2020-10-08update to 2.72.0Nicola Murino
2020-05-19properly override build flagsNicola Murino
2020-05-18update to 2.70.0 and add workaround to build with gcc 10Nicola Murino
2020-02-26Update to 2.68.4-1Nicola Murino
2019-12-23Update to 2.68.3Nicola Murino
2019-11-29Update to 2.68.2-1Nicola Murino
2019-09-19update to 2.68.1-1Nicola Murino
2019-05-15Update to 2.66.2-1Nicola Murino
2019-04-23Update patch to fix build error introduced in 2.66.1Nicola Murino
2019-04-16Update to 2.66.1-1Nicola Murino
2019-03-16update to 2.66.0Nicola Murino
2018-10-23Update to 2.64.2-1Nicola Murino
2018-09-25Update to 2.64.1-1Nicola Murino
2018-09-04Update to 2.64.0-1Nicola Murino
2018-08-10Update to 2.62.3-1Nicola Murino
2018-05-08Update to 2.62.2-1Nicola Murino
2018-04-22Update to 2.62.1-1Nicola Murino
2018-02-03Update to 2.60.3-1Nicola Murino
2017-06-21Add intltool to makedependsNicola Murino
2017-05-22Update to 2.58.1Nicola Murino
2017-04-27fix whitespace in configureNicola Murino
2017-04-27Update to 2.58Nicola Murino
2017-01-12Initial versionNicola Murino