summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-04-13Update to 2.3.0Jakub Okoński
2019-03-07Add rocm-cmake-git as a make dependencyJakub Okoński
2018-12-21Fix installation directoryJakub Okoński
2018-12-21Release initial versionJakub Okoński