summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-08-11Update srcinfoMarkus Kitsinger (SwooshyCueb)
2021-08-11Don't explicitly enalbe unicodeMarkus Kitsinger (SwooshyCueb)
2021-08-11Build shared libraryMarkus Kitsinger (SwooshyCueb)
2021-08-04Initial commitMarkus Kitsinger (SwooshyCueb)