summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-06-12Add optdependsBłażej Szczygieł
2022-03-17Update PKGBUILDBłażej Szczygieł
2022-03-13Update PKGBUILDBłażej Szczygieł
2018-01-20Update commented codeBłażej Szczygieł
2017-05-24Update scriptBłażej Szczygieł
2017-05-21Follow github changesBłażej Szczygieł
2017-05-20UpdateBłażej Szczygieł
2017-05-20UpdateBłażej Szczygieł
2016-12-30Add ARMv7 CPU supportBłażej Szczygieł
2016-12-25Add lib32-libpulse to optdependsBłażej Szczygieł
2016-12-19Update versionBłażej Szczygieł
2016-07-15Follow GitHub changesBłażej Szczygieł
2016-06-22Follow GitHub changesBłażej Szczygieł
2016-06-06BugfixBłażej Szczygieł
2016-06-05UpdateBłażej Szczygieł
2016-06-03Remove *.desktop file - already on GITBłażej Szczygieł
2016-06-03Initial commitBłażej Szczygieł