summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-11-05Create nginx version based on nginx-mainline variantShane Chen
2021-03-13Build against nginx-mainline-mod-srcoli
2021-01-07Update to nginx 1.19.6oli
2020-10-02Update to nginx 1.19.3oli
2020-08-26Update to nginx 1.19.2oli
2020-07-28Update to nginx 1.19.1oli
2020-06-02Update to nginx 1.19.0oli
2020-04-16Update to nginx 1.17.10oli
2020-03-03Update to nginx 1.17.9oli
2020-01-21Update to nginx 1.17.8oli
2019-12-25Update to nginx 1.17.7oli
2019-12-11Update to nginx 1.17.6oli
2019-11-21Add .gitignoreoli
2019-11-10Compile with LDAPS supportoli
2019-11-10Update to nginx 1.17.4oli
2019-08-15Update to nginx 1.17.3oli
2019-06-27Update to nginx 1.17.1oli
2019-05-25Update to nginx 1.17.0oli
2019-04-16Update to nginx 1.15.12oli
2019-04-11Update to nginx 1.15.11oli
2019-03-27Update to nginx 1.15.10oli
2019-03-04Update to nginx 1.15.9oli
2018-12-30Update to nginx 1.15.8oli
2018-12-19Update to nginx 1.15.7oli
2018-11-14Update to nginx 1.15.6oli
2018-10-29Update to nginx 1.15.5oli
2018-09-27Update to nginx 1.15.4oli
2018-09-05Update to nginx 1.15.3oli
2018-07-30Update to nginx 1.15.2oli
2018-07-09Update to nginx 1.15.1oli
2018-07-01Update to nginx 1.15.0oli
2018-04-18Update to nginx 1.13.12oli
2018-04-10Update to nginx 1.13.11oli
2018-03-21Update to nginx 1.13.10oli
2018-02-26Increment pkgreloli
2018-02-26Updated to nginx 1.13.9oli
2017-12-06Updated to nginx 1.13.7oli
2017-11-04Updated to nginx 1.13.6oli
2017-10-20Updated to nginx 1.13.5oli
2017-10-08Initial versionoli