summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-06-23oshu 2.0.2Frédéric Mangano
2020-03-29update the srcinfo for 2.0.1Frédéric Mangano-Tarumi
2020-03-29oshu 2.0.1Frédéric Mangano-Tarumi
2018-03-21oshu 2.0.0Frédéric Mangano-Tarumi
2018-01-27update to 1.6.0Frédéric Mangano-Tarumi
2017-11-25version 1.5.0Frédéric Mangano-Tarumi
2017-11-11oshu 1.4.0Frédéric Mangano-Tarumi
2017-10-16fix the dependencies infoFrédéric Mangano-Tarumi
2017-10-15oshu 1.3.0Frédéric Mangano-Tarumi
2017-09-16oshu 1.2.0Frédéric Mangano-Tarumi
2017-09-02oshu 1.1.0Frédéric Mangano-Tarumi
2017-08-08oshu 1.0.0Frédéric Mangano-Tarumi