summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2024-03-278.2.17Eugene Lamskoy
2024-02-288.2.16Eugene Lamskoy
2024-01-03removed libxml patchEugene Lamskoy
2024-01-038.2.14Eugene Lamskoy
2023-11-238.2.12 with libxml patchEugene Lamskoy
2023-11-238.2.13Eugene Lamskoy
2023-10-268.2.12Eugene Lamskoy
2023-10-168.2.11Eugene Lamskoy
2023-08-07hash updateEugene Lamskoy
2023-08-038.2.9Eugene Lamskoy
2023-07-118.2.8Eugene Lamskoy
2023-03-228.2.4Eugene Lamskoy
2023-02-21Fix php8.2 patchEugene Lamskoy
2023-02-218.2.3 version bumpEugene Lamskoy
2023-01-11Fixes for patch filesEugene Lamskoy
2023-01-118.2.1Eugene Lamskoy
2022-11-058.2.0RC5Eugene Lamskoy
2022-10-148.2.0RC4Eugene Lamskoy
2022-09-29RC3Eugene Lamskoy
2022-09-28RC2Eugene Lamskoy
2022-07-26Beta1Eugene Lamskoy