summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-03-16Bump to v1.30.0Aliaksandr Mianzhynski
2022-09-21Bump to 1.28.1Aliaksandr Mianzhynski
2022-04-13Bump to v1.28.0Aliaksandr Mianzhynski
2021-06-29Bump to v1.27.1Aliaksandr Mianzhynski
2021-06-27Bump to v1.27.0Aliaksandr Mianzhynski
2021-05-11Remove protobuf from dependenciesAliaksandr Mianzhynski
2021-03-19Bump to v1.26.0Aliaksandr Mianzhynski
2020-06-24Bump to v1.25.0Aliaksandr Mianzhynski
2020-06-22Bump pkgrelAliaksandr Mianzhynski
2020-06-22Remove git dependencyAliaksandr Mianzhynski
2020-05-29InitAliaksandr Mianzhynski