summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2024-03-22fix: follow ArchWiki Go_package_guidelinesseiuneko
2023-01-06chore: update maintainer nameseiuneko
2021-01-08versioning with tagseiuneko
2019-10-07ver bumpAlex W
2019-10-07mkdir in install insteadAlex W
2019-10-07tab2spaceAlex W
2019-10-07fix licence installAlex W
2019-10-07switch to new gomodule build processAlex W
2019-10-07quote gitpathAlex W
2019-10-07remove check()Alex W
2019-10-07switch arch to anyAlex W
2018-05-23update licenseAlex W
2017-02-27update srcinfoAlex W
2017-02-27remove mercurial makedepAlex W
2016-03-19bump pkgverAlex W
2016-03-19fix go test for check()Alex W
2015-06-30initAlex W