summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2024-01-22upgpkg: python-colored 2.2.4-1Filipe Nascimento
2023-08-14upgpkg: python-colored 2.2.3-1Filipe Nascimento
2022-12-09upgpkg: python-colored 1.4.4-1Filipe Nascimento
2021-10-28upgpkg: python-colored 1.4.3-1Filipe Nascimento
2020-11-10upgpkg: python-colored 1.4.2-1Filipe Nascimento
2019-05-13upgpkg: python-colored 1.3.93-3Simon Doppler
2019-03-06pkg updateSimon Doppler
2018-09-03Python rebuildSimon Doppler
2017-08-29Merge remote-tracking branch 'dopsi/master'Simon Doppler
2017-08-29Add pkgbuild_toolsSimon Doppler
2017-05-08Merge subtree 'python-colored'Simon Doppler
2017-05-08upgpkg: python-colored 1.3.5-1Simon Doppler
2017-04-03Begin CISimon Doppler
2017-04-01upgpkg: python-colored 1.3.4-1Simon Doppler
2016-11-29Update .gitignoreSimon Doppler
2016-11-29v1.2.1 -> v1.3.3Simon Doppler
2016-02-27Fix url and descriptionSimon Doppler
2016-02-15Fix licenseSimon Doppler
2016-02-15Initial commitSimon Doppler