summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2022-06-06Bump to v1.1.0robertoszek
2022-06-06Bump to v1.1.0robertoszek
2022-02-21Bump to v1.0.2robertoszek
2022-02-10Bump to v1.0.1robertoszek
2022-01-24v1.0.0-1 released upstreamrobertoszek
2021-12-05Bump to v0.8.9robertoszek
2021-05-15Bump to v0.8.8robertoszek
2021-05-01Bump to v0.8.7robertoszek
2021-02-27updated to v0.8.6robertoszek
2021-02-23updated for v0.8.5robertoszek
2021-02-20Initial release v0.8.0 packagedrobertoszek