summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-01-040.5.0Martin C. Doege
2017-07-16v0.4.3Martin Doege
2016-12-05update to 0.4.2Martin Doege
2016-10-16update to 0.4.1Martin Doege
2016-07-03fix GCC 6 compilation issueMartin Doege
2016-07-03add dependencyMartin Doege
2016-04-06update to 0.4.0Martin Doege
2015-08-01version 0.3.1Martin Doege
2015-06-21bump versionMartin Doege
2015-06-21add qt5-tools as a dependencyMartin Doege
2015-06-21update maintainer infoMartin Doege
2015-06-21update to 0.3.0; use Qt 5Martin Doege
2015-06-09Initial importMartin Doege