summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-12-29updpkg: 7.3.0Anton Kudelin
2021-08-23updpkg: 7.2.6Anton Kudelin
2021-07-17adding a new dependencyAnton Kudelin
2021-06-29updpkg: 7.2.4Anton Kudelin
2020-10-20Updated to 6.5.7a.kudelin
2020-08-09Updated to 6.5.6Anton Kudelin
2020-06-13Updated to 6.5.4Anton Kudelin
2020-05-16Updated to the new stable 6.5.3a.kudelin
2020-02-08Updated to the latest stable 6.4.4a.kudelin
2020-01-08Initial commita.kudelin