summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-12-22Updated package smartsynchronize 4.5.0-1Muflone
2023-04-15Updated package smartsynchronize 4.4.1-1Muflone
2022-10-21Updated package smartsynchronize 4.3.1-1Muflone
2021-07-18Updated package smartsynchronize 4.2.1-1Muflone
2020-10-18Updated package smartsynchronize 4.1.2-1Muflone
2020-05-03Updated package smartsynchronize 4.0.3-1Muflone
2018-05-20Updated package smartsynchronize 3.5.0-1Muflone
2018-03-12Updated package smartsynchronize 3.4.12-1Muflone
2017-04-22Updated package smartsynchronize 3.4.10-1Muflone
2017-01-29Updated package smartsynchronize 3.4.9-1Muflone
2017-01-29Updated package smartsynchronize 3.4.8-1Muflone
2017-01-29Updated package smartsynchronize 3.4.7-1Muflone
2017-01-29Updated package smartsynchronize 3.4.6-1Muflone
2016-04-24Updated package smartsynchronize 3.4.5-1Muflone
2015-12-06Updated package smartsynchronize 3.4.4-1Muflone
2015-09-19Updated package smartsynchronize 3.4.3-1Muflone
2015-06-13Initial importMuflone