summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-03-08update to 0.24.0Duologic
2021-12-23v0.19.0Duologic
2021-07-08v0.17.1Duologic
2021-06-01v0.16.0 + main branchDuologic
2021-03-23v0.15.0 and fix pkgver with tagsDuologic
2020-12-11v0.13.0Duologic
2020-08-18master beyond 0.11.1Duologic
2020-07-09master beyond 0.11.0Duologic
2020-06-26fix: conflict with tanka sufficesDuologic
2020-06-26initialDuologic