summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2023-07-28Update tokay to 0.6.4.Steven! Ragnarök
2023-07-14Update to Tokay 0.6.2.Steven! Ragnarök
2022-05-17Install examples.Steven! Ragnarök
2022-05-17Update to v0.5.Steven! Ragnarök
2022-05-12Fix check and install steps.Steven! Ragnarök
2022-05-12Initial start of tokay package.Steven! Ragnarök