summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-06-07upgpkg: trousers 0.3.15-2mutantmonkey
2020-12-12upgpkg: trousers 0.3.15-2mutantmonkey
2020-11-28trousers: remove noextract workaroundmutantmonkey
2020-11-28Fix trousers buildmutantmonkey
2020-11-28upgpkg: trousers 0.3.15-1mutantmonkey
2020-05-23upgpkg: trousers 0.3.14-4mutantmonkey
2017-06-10upgpkg: trousers 0.3.14-3mutantmonkey
2016-12-03upgpkg: trousers 0.3.14-2mutantmonkey
2016-11-19upgpkg: trousers 0.3.14-1mutantmonkey
2015-08-18upgpkg: trousers 0.3.13-5mutantmonkey
2015-08-18upgpkg: trousers 0.3.13-4mutantmonkey
2015-06-19set -std=gnu89 in CFLAGSmutantmonkey
2014-06-13upgrade trousersmutantmonkey
2014-06-07update trousersmutantmonkey
2014-03-28trousers: remove reference to old initscriptmutantmonkey
2014-03-28trousers: remove unneeded lines from .installmutantmonkey
2013-11-17upgrade trousersmutantmonkey
2013-08-14update trousersmutantmonkey
2013-06-04update trousers and spice-vdagent to use /usr/binmutantmonkey
2013-04-24drop sysv initscriptsmutantmonkey
2013-03-02import my AUR packages into gitmutantmonkey