summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2024-05-25v1.7.3FabioLolix
2023-12-27v1.7.2FabioLolix
2023-08-09v1.6.6FabioLolix
2022-10-20v1.6.3FabioLolix
2022-04-25v1.6.0FabioLolix
2021-04-05v1.4.10FabioLolix
2020-12-10v1.4.8FabioLolix
2020-05-24v1.4.4FabioLolix
2019-11-11v1.4.2FabioLolix
2019-09-25v1.3.9FabioLolix
2019-07-12v1.3.8FabioLolix
2019-06-28v1.3.5Lolix
2019-04-06v1.3.2Lolix
2018-12-041.3.0vFabioLolix
2018-09-23v1.2.13FabioLolix
2018-01-31Updated to version 1.2.12FabioLolix
2017-08-03update to 1.2.9FabioLolix
2017-01-07Update to version 1.2.8tristelune1
2016-11-05Update to version 1.2.7tristelune1
2016-10-14Dependency qtchooser removedtristelune1
2016-10-14Update to version 1.2.6tristelune1
2016-03-03Update to version 1.2.4tristelune1
2016-02-16Update to version 1.2.3tristelune1
2016-01-04upplay updated to version 1.2.2tristelune1
2015-12-19Update to version 1.2.1tristelune1
2015-11-22Md5sum updatedtristelune1
2015-11-22Update to version 1.1.0tristelune1
2015-08-18.SRCINFO updatedtristelune1
2015-08-18Upplay updated to version 1.0.0tristelune1
2015-06-26Initial importtristelune1