summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-05-04upgpkg: xray-git 1.4.2.r4.1e3d739-1AkinoKaede
2021-02-13upgpkg: xray-git 1.3.0-1AkinoKaede
2021-02-01upgpkg: xray-git 1.2.4-1AkinoKaede
2021-01-23fix: .SRCINFOAkinoKaede
2021-01-23upgpkg: xray-git 1.2.3-1AkinoKaede
2021-01-15upgpkg: xray-git 1.2.2-1AkinoKaede
2021-01-10upgpkg: xray-git 1.2.0-1AkinoKaede
2021-01-02upgpkg: xray-git 1.2.0-1AkinoKaede
2020-12-26v1.1.5AkinoKaede
2020-12-19v1.1.4AkinoKaede
2020-12-11v1.1.3AkinoKaede
2020-12-06v1.1.2AkinoKaede
2020-12-04v1.1.1AkinoKaede
2020-12-03patch location assetAkinoKaede
2020-12-03fix: arch x86_64AkinoKaede
2020-12-01more stanardiedAkinoKaede
2020-11-29fix pkgver and assest envAkinoKaede
2020-11-28Change descriptionAkinoKaede
2020-11-28Replace thx to ContributorAkinoKaede
2020-11-27xray-git 1.0.0.r5.4e4b707AkinoKaede
2020-11-27xray-git 1.0.0.r3.f52381eAkinoKaede