summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-08-31fixjojii
2020-08-30Update to giteajojii
2020-08-30update to 10.0.4jojii
2020-08-07Update yayimjojii
2020-07-24Update to v10.0.3_2jojii
2020-07-20Fix buildjojii
2020-07-20Update sha256sumjojii
2020-07-20fix sha256sumjojii
2020-07-20Update to v10.0.3jojii
2020-07-11Update to _3jojii
2020-06-28use provides and conflictsjojii
2020-06-28update yayimjojii
2020-06-28update .SRCINFOjojii
2020-06-28add replacesjojii
2020-06-28Initial yaym releasejojii