summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
blob: bb0ece2fba71502f2409bc8e7329e60bf316b335 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
pkgbase = nteract-bin
	pkgdesc = Interactive literate coding notebook
	pkgver = 0.28.0
	pkgrel = 1
	url = https://nteract.io
	install = nteract-bin.install
	arch = x86_64
	license = BSD-3-Clause
	depends = gtk3
	depends = libxss
	depends = nodejs
	depends = nss
	depends = python
	optdepends = ihaskell-git: support for Haskell
	optdepends = julia: support for Julia (requires the "IJulia" package)
	optdepends = python-ipykernel: support for Python 3
	optdepends = python2-ipykernel: support for Python 2
	optdepends = r: support for R (requires the "IRkernel" package)
	optdepends = sagemath-jupyter: support for SageMath
	source = nteract_0.28.0_amd64.deb::https://github.com/nteract/nteract/releases/download/v0.28.0/nteract_0.28.0_amd64.deb
	source = LICENSE
	sha256sums = 2f35c5e2ae3b3f7a99a1fc2fb22bac9ffaad831fc1f7f8c5f8d990fdcedc4c90
	sha256sums = 866e6fa48cb8810d36d8d85a3085d7aa1c4317d3731f0ef84919428fee87bf71

pkgname = nteract-bin