summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
blob: f1e213b365b4fa42f72c7b3e537a85f3798ad20f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
# Maintainer: Jonathan Mast <jon@jonmast.com>
# Based on nushell package, but uses prebuilt binary

pkgname=nushell-bin
pkgver=0.6.0
_underscoredpkgver=0_6_0
pkgrel=2
depends=('zlib')
optdepends=('libxcb' 'libx11')
arch=('i686' 'x86_64')
pkgdesc="A shell for the GitHub era"
conflicts=('nushell')
source=("$pkgname-$pkgver.tar.gz::https://github.com/nushell/nushell/releases/download/$pkgver/nu_${_underscoredpkgver}_linux.tar.gz"
    'nu-wrapper')
url="http://nushell.sh"
license=('MIT')
sha256sums=('1146d27a7554931354d916a11f99eb559e8f0bf5d2cf39aff1231fe01ea23151'
      '7833deeeb802bd9f6a11c7509cf930efc3c7e8ef314b56b9df022b90ca42c5f6')

build() {
 return 0
}

package() {
 install -dm755 "${pkgdir}/usr/bin/"
 cp "${srcdir}/nu-wrapper" "${pkgdir}/usr/bin/nu"

 cd "$srcdir/nushell_${_underscoredpkgver}"

 install -dm755 "${pkgdir}/usr/lib/nushell"

 # Install all binaries and libs into lib directory
 cp nu "${pkgdir}/usr/lib/nushell/"
 cp lib* "${pkgdir}/usr/lib/nushell/"
 cp nu_plugin_* "${pkgdir}/usr/lib/nushell/"
}