summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
blob: 4674ab1417924ae8ec0fd96ba57515c663496075 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
# Maintainer: Fabio 'Lolix' Loli <fabio.loli@disroot.org>
# Contributor: Zen Wen <zen.8841@gmail.com>
# Contributor: Felix Yan <felixonmars@archlinux.org>
# Contributor: Antonio Rojas <arojas@archlinux.org>
# Contributor: Andrea Scarpino <andrea@archlinux.org>

pkgname=qt5-webkit
_pkgver=5.212.0-alpha4
_basever=5.15.3
pkgver=${_pkgver/-/}
pkgrel=24
arch=(x86_64 aarch64)
url="https://github.com/qtwebkit/qtwebkit"
license=(LGPL2.1)
pkgdesc="Classes for a WebKit2 based implementation and a new QML API"
source=("https://github.com/qtwebkit/qtwebkit/releases/download/qtwebkit-$_pkgver/qtwebkit-${_pkgver}.tar.xz"
    "https://src.fedoraproject.org/rpms/qt5-qtwebkit/raw/rawhide/f/qtwebkit-cstdint.patch"
    "https://src.fedoraproject.org/rpms/qt5-qtwebkit/raw/rawhide/f/qtwebkit-fix-build-gcc14.patch"
    "qt5-webkit-icu75.patch::https://github.com/qtwebkit/qtwebkit/commit/756e1c8f23dc2720471298281c421c0076d02df8.patch"
     icu68.patch
     glib-2.68.patch
     qt5-webkit-python-3.9.patch
     qt5-webkit-bison-3.7.patch)
depends=(qt5-location qt5-sensors qt5-webchannel libwebp libxcomposite gst-plugins-base hyphen woff2

     # namcap implicit depends
     glibc gcc-libs glib2 zlib libx11 sqlite gst-plugins-base-libs libjpeg-turbo icu libpng gstreamer libxml2
     qt5-base qt5-declarative)
     # libxslt
depends+=(libicuuc.so libicui18n.so)
makedepends=(cmake ruby gperf python qt5-doc qt5-tools)
optdepends=('gst-plugins-good: Webm codec support')
options=(!lto)
sha256sums=('9ca126da9273664dd23a3ccd0c9bebceb7bb534bddd743db31caf6a5a6d4a9e6'
      '4c71c958eae45cae65c9f002024eb1369d06029b668e595158138ff7971e64f1'
      'eea38db22078700887bf22b6a49bb628fd8444cdb2e506770c993df883d0e8fb'
      'b4d1ba1e99e28fd8cb1ec82252373c870ede683869a9cd43c8e465fe09531bcb'
      '0b40ed924f03ff6081af610bb0ee01560b7bd1fb68f8af02053304a01d4ccdf0'
      '4969dd03e482155e2490b50307dada81dda7bbc9e5398e3a53c20bc474f7c04e'
      '6e0cee08e4fa57b04752e80817f33562f48aa42608a3a620930b6040259b4932'
      '34f37b53ee0bc31c63ce85ebd1ae95543a8ba28483e387b20efd50574bd813be')

prepare() {
 cd "qtwebkit-${_pkgver}"
 patch -p0 -i ../icu68.patch # Fix build with ICU 68.x
 patch -p1 -i ../glib-2.68.patch # https://github.com/qtwebkit/qtwebkit/issues/1057
 patch -p1 -i ../qt5-webkit-python-3.9.patch # Fix build with python 3.9
 patch -p1 -i ../qt5-webkit-bison-3.7.patch # Fix build with bison 3.7
 patch -p1 -i ../qtwebkit-cstdint.patch # gcc 11.1
 patch -p1 -i ../qtwebkit-fix-build-gcc14.patch # GCC 14.1
 patch -p1 -i ../qt5-webkit-icu75.patch
}

build() {
 cmake -B build -S "qtwebkit-${_pkgver}" -Wno-dev \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=None \
  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
  -DCMAKE_CXX_FLAGS="${CXXFLAGS} -DNDEBUG" \
  -DPORT=Qt \
  -DUSE_LD_GOLD=OFF \
  -DENABLE_XSLT=OFF \
  -DENABLE_TOOLS=OFF
 cmake --build build

# disabling XSLT to build https://github.com/qtwebkit/qtwebkit/issues/1097
}

package() {
 DESTDIR="${pkgdir}" cmake --install build
}