Package Details: vdr-dvbapi 1:2.2.5-3

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/vdr-dvbapi.git (read-only, click to copy)
Package Base: vdr-dvbapi
Description: A bridge between VDR and OScam.
Upstream URL: https://github.com/manio/vdr-plugin-dvbapi
Licenses: GPL2
Submitter: azleifel
Maintainer: CReimer (M-Reimer)
Last Packager: M-Reimer
Votes: 4
Popularity: 0.000000
First Submitted: 2014-05-27 21:01
Last Updated: 2020-12-23 12:08

Latest Comments

azleifel commented on 2014-05-27 21:04

vdr-dvbapi plugin for vdr 2.0.x.