summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-06-25version 2.1.8 - SRCINFO file - url fixNoctivivans
2020-06-25version 2.1.8 - SRCINFO fileNoctivivans
2020-06-25version 2.1.8Noctivivans
2019-11-15update pkgbuildOguz Kagan EREN
2019-10-28updated packageOguz Kagan EREN
2018-12-23update by lilaclilac
2018-12-17update by lilaclilac
2018-12-12update by lilaclilac
2018-11-12Bump to 2.0.2Chih-Hsuan Yen
2018-07-26update and fix nvchecker configurationChih-Hsuan Yen
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/nextcloud-app-ocsms.git/