summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2019-10-14Fix for environments with CARGO_TARGET_DIRJon Gjengset
2019-10-14Sync with rustup PKGBUILDJon Gjengset
2016-12-16rustup 1.0.0 is outJon Gjengset
2016-12-150.7.0Jon Gjengset
2016-08-29Tag a later version for convenienceJon Gjengset
2016-07-23Bump to 0.4.0Jon Gjengset
2016-07-22Disable rustup self update/uninstallJon Gjengset
2016-07-16Avoid downloading cargo ourselvesJon Gjengset
2016-06-22v0.2.0 releasedJon Gjengset
2016-06-14Not technically an 'any' packageJon Gjengset
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/rustup-git.git/