summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-01-23v3.10Martin C. Doege
2019-01-16SRCINFOMartin C. Doege
2019-01-16v3.9Martin C. Doege
2017-07-20remove /../ from pathsMartin Doege
2017-01-06v3.8Martin Doege
2015-10-05bump to v3.7Martin Doege
2015-10-03bump to version 3.6Martin Doege
2015-10-02bump to version 3.5Martin Doege
2015-09-25bump version to 3.4Martin Doege
2015-06-09Initial importMartin Doege