summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-05-15Add doxygen to makedependsAlex Szczuczko
2019-05-15Force html documentation to be generatedAlex Szczuczko
2019-05-15Fix build issues (Credit to Lekensteyn)Alex Szczuczko
2016-03-02Remove static libsAlex Szczuczko
2015-11-23Update to version 2.6.0Alex Szczuczko
2015-11-06Added texlive-latexextra to makedependsAlex Szczuczko
2015-06-09Initial importAlex Szczuczko