summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2019-05-12source infoSeverin Glöckner
2019-05-12better tag detectionSeverin Glöckner
2018-12-02use tags for version number generationSeverin Glöckner
2018-12-01use same version number format as DebianSeverin Glöckner
2018-12-01add pkgver(), remove patchingSeverin Glöckner
2018-12-01zipios librarySeverin Glöckner