Package Details: mynt-eye-s-sdk 2.5.0-1

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/mynt-eye-s-sdk.git (read-only, click to copy)
Package Base: mynt-eye-s-sdk
Description: Cross-platform library for Mynt Eye Standard cameras
Upstream URL: https://github.com/slightech/MYNT-EYE-S-SDK
Licenses: Apache
Submitter: m-pilia
Maintainer: m-pilia
Last Packager: m-pilia
Votes: 0
Popularity: 0.000000
First Submitted: 2019-11-28 18:54 (UTC)
Last Updated: 2019-12-09 06:20 (UTC)